RENDA I SOCIETATS #Impostos 😨

Darrer dia per presentar i pagar: Retencions i pagaments per ingressos de treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys de capital i cĂ rrecs d'ingressos guanys d'accions i participacions d'institucions d'inversiĂł col·lectiva, ingressos per arrendament de bĂŠns immobles urbans, capital mobiliari, les persones autoritzades i saldos de comptes. • Desembre 2015. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230 • Quart trimestre 2015:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136