RENDA I SOCIETATS #Impostos

Us recordem que avui és el darrer dia per presentar els següents impostos: Retencions i pagaments per ingressos de treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys de capital i càrrecs d'ingressos guanys d'accions i participacions d'institucions d'inversió col·lectiva, ingressos per arrendament de béns immobles urbans, capital mobiliari, les persones autoritzades i saldos de comptes. • 2015 resum anual: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270 terminis ingressos • 2015 al quart trimestre: - estimació directa: 130 - estimació objectiva: 131