Servei on line del càlcul de retencions del treball personal perl 2016 #aeat

Bon dia, 
Si teniu dubtes del % de retenció que us faran a la nòmina durant aquest 2016, a la pàgina web de l'Agència Tributària podeu trobar un servei on line per poder-ho calcular.


Font: Agència Tributària
Data: 30-12-2015