IVA #Impostos

• Gener 2016. Autoliquidació: 303 • Gener 2016. Grup d'entitats, model individual: 322 • Gener 2016. Declaració d'operacions incloses en els llibres registres de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340 • Gener 2016. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitaries: 349 • Gener 2016. Grup d'entitats, model agregat 353 • Gener 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380