RENDA I SOCIETATS #Impostos

Retencions i pagaments per ingressos de treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys de capital i càrrecs d'ingressos guanys d'accions i participacions d'institucions d'inversió col·lectiva, ingressos per arrendament de béns immobles urbans, capital mobiliari, les persones autoritzades i saldos de comptes. • De gener de 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230