RENDA I SOCIETATS #Impostos

Retencions renda i societats i pagaments per ingressos de treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys de capital i càrrecs d'ingressos guanys d'accions i participacions d'institucions d'inversió col·lectiva, ingressos per arrendament de béns immobles urbans, capital mobiliari, les persones autoritzades i saldos de comptes. • Març 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230 • Primer trimestre 2016:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136 Pagaments fraccionats renda • Primer trimestre 2016: - estimació directa: 130 - estimació objectiva: 131 Pagament fraccionat societats i establiments permanents de no residents curs - règim general: 202 - règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222