IVA #Impostos

• Abril 2016. Autoliquidació: 303 • Abril 2016. Grup d'entitats, model individual: 322 • Abril 2016. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340 • Abril 2016. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349 • Abril 20165. Grup d'entitats, model agregat: 353 • Abril 2015. Operacions assimilades a les importacions: 380