IVA #Impostos

• Maig 2016. Autoliquidació: 303 • Maig 2016. Grup d'entitats, model individual: 322 • Maig 2016. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340 • Maig 2016. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349 • Maig 2016. Grup d'entitats, model agregat: 353 • Maig 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380