RENDA I SOCIETATS #Impostos

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes. • Juny 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230 • Segon trimestre 2016: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136 Pagaments fraccionats Renda • Segon trimestre 2016: - Estimació directa: 130 - Estimació objectiva: 131