IVA #Impostos

• Juliol 2016. Autoliquidació: 303 • Juliol 2016. Grup d'entitats, modelo individual: 322 • Juliol 2016. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340 • Juliol 2016. Grup d'entitats, model agregat: 353 • Juliol 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380