IVA #Impostos

Darrer dia de presentació i pagament de: • Agost 2016. Autoliquidació: 303 • Agost 2016. Grup d'entitats, model individual: 322 • Agost 2016. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340 • Juliol i Agost 2016: Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349 • Agost 2016. Grup d'entitats, model agregat: 353 • Agost 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380