PERÍODE PAGAMENT IAE 15/09 - 15/11 #Impostos

El període de pagament de l'IAE quota provincial i estatal és del 15/09 al 15/11. Si no s'ha rebut la notificació, cal anar a l'Agència Tributària a que facin un 002 per fer l'ingrés.