RENDA I SOCIETATS #Impostos

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes. • Setembre 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230 • Tercer trimestre 2016: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136 Pagaments fraccionats Renda • Tercer trimestre 2016: - Estimació directa, 130 - Estimació objectiva, 131 Pagaments fraccionats Societats i Establiments Permanents de no residents • Exercici en curs: - Règim general, 202 - Règim de consolidació fiscal (grups fiscals), 222