IVA #Impostos

Darrer dia de presentació de: • Sol·licitud d'inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036 • Sol·licitud d'aplicació règim de dedicció comú per sectors diferenciats pel 2016: sin modelo