RENDA I SOCIETATS #Impostos

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes. • Octubre 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230