IVA #Impostos

Darrer dia de presentació i pagament de: • Novembre 2016. Autoliquidació: 303 • Novembre 2016. Grup d'entitats, model individual: 322 • Novembre 2016. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340 • Novembre 2016. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàires: 349 • Novembre 2016. Grup d'entitats, model agregat: 353 • Novembre 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380