Plans de pensions #IRPF

Hola!
Ara que s'acaba l'any, us recordem que per tal de poder estalviar en la declaració de la renda del 2016, actualment de les poques mesures que tenim són les aportacions a plans de pensions.

L'aportació màxima que permet aplicar reducció és de 8.000,00 € anuals, independentment de l'edat, amb un límit del 30% de la suma dels rendiments nets del treball i de les activitats econòmiques.
Per aquells conjugues que no treballin o les seus rendiments nets del treball i/o activitats econòmiques siguin inferiors a 8.000,00 €, poden aportar al pla del conjugue la quantitat màxima de 2.500,00 €

Fins ara!