Publicada l'Ordre de Mòduls pel 2017 #Impostos #AeatEl passat 25/11/2016 es va publicar l'Ordre de Mòduls pel 2017 Ordre HFP/1823/2016

L'Ordre per aquest 2017 no varia gaire respecte a la del 2016.

Pel que fa a la renda (IRPF) es mantenen els imports així com les instruccions d'aplicació.
Pel que es refereix a l'IVA, la present Ordre també manté els mòduls i les seves instruccions aplicables en el règim simplificat immediat anterior.

Recordem els LÍMITS del volum de compres / vendes:

  • Volum d'Ingressos (excepte agrícoles, ramaderes i forestals): 250.000,00 € anuals, aquest límit queda reduït a 125.000,00 € quan el destinatari sigui un empresari o professional.
  • Volum d'ingressos pel conjunt d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals: 250.000,00 €
  • Volum de compres de béns o serveis: 250.000,00 € anuals, pel conjunt de totes les activitats desenvolupades, en aquest import es tindran en compte les obres i serveis contractats i s'exclouran les adquisicions d'immobilitzat.

Per més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres.