#Impostos ESPECIALS I MEDIOAMBIENTALS

Recordem que avui és el darrer dia per la presentació de: IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ Octubre 2016. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558 Octubre 2016. Grans empreses: 561, 562, 563 Desembre 2016: 548, 566, 581 Desembre 2016: 570, 580 Quart trimestre 2016: 521, 522, 547 Quart trimestre 2016. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553 Quart trimestre 2016: 582 Quart trimestre 2016. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572 Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510 IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT Desembre 2016. Grans empreses: 560 Quart trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 560 IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS Any 2016. Autoliquidació anual per la producció de residus radioactius resultants de la generació d'energia nucleoeléctrica: 584 Any 2016. Autoliquidació anual: 585 Tercer quadrimestre 2016. Autoliquidació: 587 IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ Quart trimestre 2016: 595 Any 2016. Declaració anual d'operacions: 596