IVA #Impostos

Recordem que avui és el darrer dia per la presentació de:
• Renuncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca pel 2017 i successius: 036/037
• Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règimespecial dels béns usats, objectes d'art, antiguetats i objectes de col·lecció pel 2017 i successius: 036
• Opció de tributació en destí en vendes a distància a altres països de la Unió Europea pel 2017 i 2018: 036
• Renuncia al Règim de deducció comú pels sectors diferenciats pel 2017: sin modelo
• Comunicació d'alta en el règim especial de grup d'entitats: 039
• Opció o renúncia per la modalitat avançada del Règim especial de grup d'entitats: 039
• Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats: 039