Darrer dia per Comptes Anuals

Darrer dia per tenir confeccionats els comptes anuals de l'empresa i a disposició dels socis de la societat. Per aquelles empreses que tinguin com a data de tancament de l'exercici social el 31/12. Per la resta, la data màxima és de 3 mesos a comptar des de la data de tancament.