HISENDA S'ESTABLEIX UN MODEL PER A DECLARAR A PART LES OPERACIONS REALITZADES EN PARADISOS FISCALS

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha establert el 'model 232' per a la declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions relacionades amb paradisos fiscals al marge de l'Impost sobre Societats (IS), segons una ordre ministerial publicada al Butlletí Oficial de l'Estat ( BOE) aquest dimecres.