#Impostos dia 30/11/2017

Hola

Us volem recordar que el dia 30/11/2017 és el darrer dia per presentar les següents declaracions
• IVA Octubre 2017. Autoliquidació: 303
• IVA Octubre 2017. Grup d'entitats, model individual: 322
• IVA Octubre 2017. Grup d'entitats, model agregat: 353
• Sol·licitut d'inscripció/baixa en el Registre de devolució mensual: 036
• Sol·licitut aplicació règim de deducció comú per sectores diferenciats pel 2017: sense model
• SII: Opció o renúncia per portar electrònicament dels llibres registre: 036
• SII. Comunicació de l'opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers : 036
• Model 232 Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb paradisos o territoris qualificats com a paradisos fiscals