Modificació de les dates de presentació d'alguns #impostos

El passat 18/11/2017 es va publicar l'Ordre HFP/1106/2017 en la que es modifiquen els terminis de presentació dels següents impostos: 345, 184, 171 i 347. 

El nou termini de presentació és el comprès entre el dia 1 i el 31 del mes de gener de cada any. 
Així doncs, les declaracions corresponents al 2017, ja les haurem de presentar durant el gener del 2018, però per la declaració del 347 ens fan el favor de posposar-ho fins el 2019.