Límits de Mòduls pel 2018

A partir de 2018 s'aplicaran els límits introduïts per la reforma fiscal, que van deixar d'aplicar en 2016 i 2017, a causa de la DT 13 LIVA i DT 32 LIRPF, introduïdes totes dues per l'article 61 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 .

Es produeix una reducció en els límits per no quedar exclosos d’Estimació Objectiva (Mòduls) per 2018, que quedaran de la següent manera:
Límits Màxims
2015
2016 i 2017
2018
Volum de rendiments íntegres durant l’any anterior (En General)
450.000,00€
250.000,00€
150.000,00€
Volum de rendiments íntegres durant l’any anterior (Activitats agrícoles, forestals i ramaderes)
300.000,00€
250.000,00€
250.000,00€
Facturació a empreses i professionals
225.000,00€
125.000,00€
75.000,00€
Volum de compres (sense incloure inversions)
300.000,00€
250.000,00€
150.000,00€
Retenció de factures
1%
1%
1%

Per tant, si durant el 2017 se superen algun d’aquests límits, pel 2018 ja no es pot seguir anant per Estimació Objectiva (Mòduls) i s’ha de tributar per l’Estimació Directa.