S'ha de pagar ITP per les vendes de segona mà?


Darrerament estan havent moltes notícies sobre si realment s'han de pagar impostos per les vendes a wallapop oi?
I què s'ha de fer realment?
Doncs, segons la consulta vinculant de la DGT (V2170-17), , la venda d'objectes usats entre particulars a través d'una pàgina web, està subjecta a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials, en la seva modalitat de TPO (LITP art 7).
En aquests casos, és l'adquirent (comprador) el que queda obligat al pagament de l'impost, que serà un 4% de l'import pagat.

Tot plegat el que significa és que si compreu qualsevol objecte (bé moble) per wallapop, hauríeu de pagar el 4%.