Vaga del 08/03/2018

Et recordem que el proper dijous 8 de març, Dia Internacional de la Dona, s’ha convocat una vaga. Les mobilitzacions i la vaga estan convocades a més de 150 països, per la qual cosa es tracta d’una aturada internacional de dones.

Què cal tenir en compte respecte als treballadors de la teva empresa?
  • Amb l’objectiu que puguis actuar adequadament abans i durant aquesta, t’indiquem les principals condicions que cal respectar davant el dret que té tot treballador a realitzar una vaga:
  • El treballador que decideixi sumar-se a la vaga, no ho ha de comunicar amb antelació a l’empresa.
  • Qualsevol treballador que es vulgui adherir a la vaga està emparat per la Llei des del moment de la seva convocatòria i no es pot exercir cap pressió sobre ell perquè no la realitzi.
  • Si el treballador exerceix el seu dret a vaga no s’extingeix la relació de treball amb l’empresa ni pot donar lloc a cap tipus de sanció al treballador.
  • Durant la vaga el treballador quedarà suspès temporalment del contracte de treball i no tindrà dret a salari. L’empresa el mantindrà en situació assimilada a l’alta, amb la no obligació de cotitzar a la Seguretat Social.
  • L’empresari no pot substituir als vaguistes per treballadors no vinculats a l’empresa.
  • Les empreses encarregades de la prestació de qualsevol tipus de servei considerat com a essencial per a la comunitat, han de garantir la prestació d’uns serveis mínims necessaris d’acord amb allò que estableix la normativa vigent. L’aprovació d’aquestes mesures són competència exclusiva de l’autoritat Governamental.
  • L’empresari pot tancar el centre de treball en cas de vaga quan existeixi un perill notori de violència per a les persones o de greus danys materials, davant el risc d’ocupació il·legal del centre de treball o de qualsevol de les seves dependències o, per últim, que el volum de la inexistència o irregularitats als centres de treball impedeixin el procés normal de producció.

IMPORTANT
Cal tenir present que als treballadors que exerceixin el seu dret a vaga se’ls haurà de modificar la nòmina del mes de març. Per aquest motiu és important que quan se sàpiga aquells treballadors que exerciran el dret a vaga ens ho comuniquis per tal de poder realitzar els tràmits pertinents i així poder entregar les nòmines el més aviat possible.