Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples IPREM2018

El passat 05/04/2018 s'ha publicat el projecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat per l'exercici 2018, en aquest se'ns indica quin serà l'IPREM pel 2018, sent el següent:
  • IPREM diari: 17,93 €
  • IPREM mensual: 537,84 €
  • IPREM anual: 6.454,03 €

MODALITAT20162017 i 2018
Diari17,75€17,93€
Mensual532,21€537,84€
Anual6.390,13€6.454,03€
Anual (equivalent a SMI)7.455,14€7.519,59€
Anual (equivalent a SMI excloent pagues extraordinàries)6.390,13€6.454,03€