Interès Legal del diner 2018

En el Projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l'Estat, també es publica l'interès legal del diner i l'interès de demora pel 2018 que, en principi, es manté igual que en el 2017

MODALIDAD20172018
Interès legal3,00%3,00%
Interès de demora3,75%3,75%