Pla de lluita contra el frau de contractes eventuals

El Govern aprova el Pla estratègic d'Inspecció de Treball i Seguretat Social 2012-2020.
Aquest pla es reforça amb un major control de:

  • La contractació temporal injustificada
  • La contractació a temps parcial
  • Els contractes formatius
  • La discriminació per gènere
  • Major control sobre hores treballades i temps del treball
  • Els falsos autònoms, els becaris i les pràctiques no laborals
Per aquest motiu us recomanem que quan es faci un contracte eventual, es defineixi molt bé el motiu de l'eventualitat.