Nou model 174 #TaxInforma


2018/17
Declaració informativa trimestral de la cessió de l’us d’habitatges amb finalitats turístiques Model 179
Categoria
Data
Fiscal
06/06/2018

El passat 30/05/2018 es va publicar al BOE l’Ordre HFP/544/2018 del 24 de maig en la que es crea una nova obligació, la DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’US DELS HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES, Model 179

La nova obligació d’informació per les persones o entitats, en particular, les denominades “plataformes col·laboratives”, que intermèdien en la cessió d’us d’habitatges amb finalitats turístiques.

Termini de presentació: La periodicitat és trimestral. Entre el primer i el darrer dia del mes natural posterior a la finalització del trimestre al que es referix la declaració, o sigui el 30/04, 30/07, 30/10 i 30/01.

Per l’exercici 2018, la presentació del model 179 tindrà excepcionalment caràcter anual, i el seu termini de presentació serà el comprès entre l’1 i el 31 de gener del 2019.