347 2018 #Impostos

Per fi, les queixes que s'han anat presentant a l'administració per part de diferents col·lectius han donat fruit, el Model 347 - Declaració anual amb terceres persones, es presentarà per un termini indefinit durant el mes de febrer de l'any següent, el que significa que podrem presentar-lo fins el 28/02, no fins el 30/01 com havien previst en normatives anteriors.

La modificació s'ha inclòs en l'Ordre HAC/1148/2018, de 18 de octubre, publicada en el BOE del d'avui.