LA UE FINANÇA A PIMES ESPANYOLES PER FOMENTAR LA INNOVACIÓ

Una trentena d'empreses rebran 1,6 milions del programa de recerca i innovació de la Unió Europea
Una trentena de pimes espanyoles rebran 1,6 milions del programa de recerca i innovació de la Unió Europea. Això es deu al programa Horitzó 2020 de la Unió Europea, que busca fomentar la investigació i la innovació en el bloc comunitari, segons la Comissió Europea.