QUÈ PASSA QUAN L'AUTÒNOM PRESENTA EL TRIMESTRE FORA DE TERMINI?

L'autònom podrà presentar una declaració extemporània però haurà de fer front a sancions d'Hisenda
La majoria dels autònoms tenen l'obligació de presentar les seves declaracions d'IVA i IRPF cada tres mesos. Hi ha excepcions, depenent del règim de tributació, però en la majoria dels casos estan obligats a retre comptes cada trimestre. De no complir amb les obligacions fiscals els dies 20 d'abril, juliol i octubre, així com el 30 de gener, el treballador autònom podria haver de pagar sancions a Hisenda. L'import dependrà de si ha rebut o no prèviament una requeriment de l'Agència Tributària.