Darrer dia presentació #impostos mensuals i altres

Us recordem que demà dia 20 és el darrer dia per presentar els següents impostos:

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
 • Novembre 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents
 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222
IVA
 • Novembre 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre del IGIC i altres operacions: 340
 • Novembre 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Novembre 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380
IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES
 • Novembre 2018: 430
IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • Setembre 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Setembre 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Novembre 2018: 548, 566, 581
 • Novembre 2018: 570, 580
Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510    

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT 
 • Novembre 2018. Grans empreses: 560 
IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS 
 • Pagament fraccionat: 584
 • Any 2017. Declaració informativa anual operacions amb contribuents: 591