HISENDA POSA EL FOCUS EN ELS COL·LEGIS CONCERTATS I IMPEDEIX DEDUÏR LES "DONACIONS"

Els ingressos contravenen la regla de l'educació gratuïta i podrien haver de tributar per societats
L'Agència Tributària ha posat el focus en les escoles d'educació concertada impedint que els pares puguin deduir-se les "donacions" que realitzen als centres per l'escolarització dels seus fills. La inspecció ha advertit que aquests pagaments no són "donacions" reals, com se sol plantejar, sinó que hi ha una contraprestació darrere ja que s'abonen de setembre a juny, mentre el nen està escolaritzat i en igual quantia per cada nombre de fills al centre.