Darrer dia presentació #impostos mensuals, trimestrals i altres

Us recordem que el proper dia 30/01 'es el darrer dia per presentar les següents declaracions

RENDA

Pagaments fraccionats renda
Quart trimestre 2018:
 • Estimació directa: 130 
 • Estimació objectiva: 131 
IVA
 • Desembre 2018. Autoliquidació: 303 
 • Desembre 2018. Grup d'entitats, model individual: 322 
 • Desembre 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340. En el termini de presentació del IGC 
 • Desembre 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349 
 • Desembre 2018. Grup d'entitats, model agregat: 353 
 • Desembre 2018 (o any 2018). Operacions assimilades a les importacions: 380 
 • Quart trimestre 2018. Autoliquidació: 303 
 • Quart trimestre 2018. Declaració-liquidació no periòdica: 309 
 • Quart trimestre (o any 2018). Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349 
 • Quart trimestre 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380 
 • Resum anual 2018: 390 
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308 
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341 
 • Opció o revocació de l'aplicació prorrata especial per a 2019 i següents, si es va iniciar l'activitat en l'últim trimestre de 2018: 036/037