Nou model 233 #Impostos

Si ets una guarderia o centre d'educació infantil això t'interessa
El 27/12/18 es va publicar l'Ordre HAC/1400/2018 en el que s'aprova el model 233, Declaració Informativa per Despeses de Guarderia o Centres d'Educació Infantil Autoritzats.
Aquest és un nou resum anual en el que per aquest any 2018 el termini de presentació és entre l'01/01/2019 i el 15/02/2019.
La informació que s'ha d'incloure és:
  • Identificació (NIF, nom i cognoms) de la mare o persona que té atribuïda la guarda i custodia en exclusiva.
  • Identificació (NIF, nom i cognoms) de l'altre progenitor.
  • Identificació (nom, cognoms, data de naixement i, en el seu cas, NIF) del menor de 3 anys.
També s'inclouran els menors de 3 anys inscrits en el centre que compleixin tres anys en l'exercici: en aquest cas la informació s'ampliarà als mesos posteriors al compliment d'aquesta edat fins al mes anterir al que el menor pugui començar el segon cicle d'educació infantil.

- S'indicaran els mesos complerts en la guarderia/centre d'educació infantil.
S'entenen inclosos els mesos contractats per complert encara que par d'ells tinguin caràcter no lectius.

- Despeses anuals pagats a la guarderia / centre d'educació infantil.
Per la determiniació d'aquest import NO es tindrà en compte les quantitats abonades per l'empresa en que treballa la mare, pare, adoptant, tutor o acollidor del menor ni les quantitats subvencionades satisfetes per la guarderia / centre d'educació infantil

- Import subvencionat: l'import subvencionat que s'aboni directament a la guarderia/centre d'educació infantil autorizado.