Nova guia pràctica pel benestar en el treball

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo


L'Agència Europea per la Seguretat i la Salud en el Treball, ha publicat una guia Pràctica pel benestar en el treball.
Aquesta guia proporciona explicacions simples i presenta una selecció d'exercicis que poden utilitzar-se per obtindre millores significatives, en benefici dels treballadors i de les empreses.
Si la voleu descarregar cliqueu a la imatge.

«Trabajadores sanos, empresas prósperas - Guía práctica para el bienestar en el trabajo»