Salari mínim pel 2019 #SMI

El passat 27/12/2018 es va publicar el RD 1462/2018 pel que s'aprova el salari mínim interprofessional pel 2019,  que queda fixat en 30 euros / dia o 900,00 euros / mes.
Això representa un increment del 22,3% 😮😮😮