Canvi Bases #Autònoms #TaxinformaBona tarda, 
Us volem recordar que si sou autònoms, esteu a temps fins el 31/03 per modificar les vostres bases de cotització i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la vostra edat.
Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 d’abril del 2019. Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a partir 01-01-2019)
Base de cotització
€/mes
Tipus de Cotització
Contingències comunes
cobertura IT
Quota a pagar
€/mes
944,40 €
- mínima a partir 01-01-2019 -
30% *
283,32 €
1.018,50 €
mínima per a treballadors de 48  anys o més a 01-01-2019, tret d’excepcions
30%*
305,55 €
1.500 €
30%*
450,00 €
1.800 €
30%*
540,00 €
2.077,80 €
màxima per a treballadors  de 47, 48 anys o més, tret d’excepcions
30%*
623,34 €
4.070,10 € - base màxima 2019 -
30%*
1.221,03 €
* 30% = 28,30% tipus contingències comunes + 0,9% tipus contingències professionals + 0,70% tipus cessament activitat + 0,10% tipus formació professional.
Així mateix, et recordem que durant aquest any 2019 podràs modificar la teva base de cotització:

  • Fins el 31-03-2019 amb data efectes 01-04-2019
  • Fins el 30-06-2019 amb data efectes 01-07-2019
  • Fins el 30-09-2019 amb data efectes 01-10-2019
  • Fins el 31-12-2019 amb data efectes 01-01-2020