Notificacions electròniques de la inspecció de treball #TaxA Catalunya des del 18/02/2019, la Inspecció de treball notificarà mitjançant la via electrònica.

De conformitat amb l’article 41.1, en relació amb l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Inspecció de Treball de Catalunya, a partir del dia 18 de febrer de 2019, farà les notificacions per via electrònica.

En compliment del que disposa l’article 42.1 de la Llei 39/2015, els actes administratius de la Inspecció de Treball estaran posats a la teva disposició a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. L’accés el pots trobar al següent enllaç https://seu.gencat.cat

D’acord amb l’article 41.6 de la mateixa Llei, rebràs a l’adreça de correu electrònic (informat a Seguretat Social), l’avís de posada a disposició de les teves notificacions a la seu electrònica, sens perjudici que la manca d’aquest avís no impedeix la plena validesa de la notificació.