đź•’ Nova normativa de control horari


Bon dia!
Ja estĂ s preparat pel registre horari de la jornada laboral?

Segons el Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, s'estableixen les noves mesures en referència al registre diari de la jornada de treball, establint-se un termini de dos mesos per la seva entrada en vigor, que és el 12/05/2019.
Aquí us deixem un vídeo que ens han preparat els companys de Tax que creiem que pot ser d'interès.