Recordatori impostos

Bon dia!
Volíem recordar-vos que demà es el darrer dia per presentar i/o pagar els següents impostos:

RENDA I SOCIETATS Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
 • Octubre 2019. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
IVA
 • Octubre 2019. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Octubre 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380
IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES
 • Octubre 2019: 430
IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • Agost 2019. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Agost 2019. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Octubre 2019. 548, 566, 581
 • Octubre 2019. 570, 580
 • Tercer trimestre 2019. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Tercer trimestre 2019. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Octubre 2019. Grans empreses: 560
IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
 • Tercer trimestre 2019. Pagament fraccionat: 583