#Taxinforma: Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica


Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (Només Catalunya)

Què es l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica?
L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya que grava les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles. 


Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica (solo Cataluña)

¿Qué es el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica?
El impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica es un tributo propio de la Generalitat de Cataluña que graba las emisiones de dióxido de carbono que producen estos vehículos.