#TaxInforma: Com s'ha de portar a terme el registre salarial?


TAX Informa. Registre salarial desagregat per sexe. Reial decret-llei 6/2019 d'1 de març. Com s'ha de portar a terme el registre salarial?

El Reial decret-llei 6/2019 d’1 de març del 2019 modifica l’article 28 de l’Estatut dels Treballadors, establint la igualtat de remuneració per raó de sexe. Això significa una nova obligació per a l’empresari d’abonar la mateixa retribució per la prestació d’un treballador d’igual valor, sense que es pugui produir discriminació per raó de sexe. 


TAX Informa. Registro salarial desagregado por sexo. Real decreto ley 6/2019 de 1 de marzo ¿Cómo se debe llevar a cabo el registro salarial?

El Real Decreto-Ley 6/2019 de 1 de marzo de 2019 modifica el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, estableciendo la igualdad de remuneración por razón de sexo. Lo anterior significa una nueva obligación para el empresario consistente en abonar la misma retribución por la prestación de un trabajo de igual valor, sin que pueda producirse discriminación por razón de sexo.

Más Información