#TaxInforma: Noves mesures d’àmbit laboral del 28 de març del 2020


Aquest dissabte 28 s’ha publicat al BOE nº86 una segona bateria de mesures al RDL 9/2020, de 27 de març. Entra en vigor avui mateix i es mantindrà mentre continuï l’Estat d’Alarma. 

Aquí tens les principals mesures d’àmbit laboral que afecten a les empreses: 

NO ES PODRAN PORTAR A TERME ACOMIADAMENTS DE PERSONAL MENTRE DURI L’ESTAT D’ALARMA
Per causes de força major o motius econòmics, tècnics, organitzatius i de producció (ETOP) vinculats al COVID-19 i a les circumstàncies generades per l’esmentada pandèmia. De tota manera, si tens pensat acomiadar per altres causes, consulta amb el teu assessor TAX.

INTERRUPCIÓ DEL CÒMPUT DE LA DURADA MÀXIMA DELS CONTRACTES TEMPORALS
Aquells treballadors temporals, inclosos els contractes formatius, de relleu o interinitat, que hagin vist suspeses les seves relacions al quedar exclosos de l’ERTE, veuran interrompuda la durada d’aquests durant el període en què s’estenguin els esmentats ERTE. 
Per exemple: en el cas que a un treballador amb contracte eventual a l’inici de l’ERTE li restés un mes per la finalització de la seva relació, una vegada extingit l’ERTE li continuarà restant aquest mes a l’haver quedat suspesa la durada del seu contracte durant la vigència de l’apuntada mesura col·lectiva. 

LIMITACIÓ DE LA DURADA DELS ERTE PER CAUSES DE FORÇA MAJOR COVID-19
La durada d’aquests ERTE finalitzarà automàticament quan finalitzi l’Estat d’Alarma. És a dir, excepte pròrroga posterior, finalitzaran a les 00.00 hores del 12 d’abril del 2020. 

RÈGIM SANCIONADOR I REINTEGRE DE PRESTACIONS INDEGUDES
Control exhaustiu per part de l’Administració a posteriori en tots els ERTE, però especialment en aquells per força major en què al no haver estat dictada resolució expressa pel col·lapse actual ho hagin estat per silenci positiu. 

Com sempre, a TAX Economistes i Advocats et seguirem informant d’aquelles novetats que t’afecten com a empresari i quedem a la teva disposició per a qualsevol dubte.