#TaxInforma: Puc anar a treballar demà? Aquí tens les activitats que es consideren essencials

​Bona tarda,

A l'espera que es publiqui en el BOE, l'últim esborrany del qual disposem indica que només podran desplaçar-se fins als seus centres de treball el personal de sectors considerats com a essencials, que són:
  • SANITAT. Els empleats dels centres sanitaris i centres d'atenció a persones majors, en situació de dependència i discapacitats, seran considerats essencials.
  • PREMSA. Persones que prestin serveis en mitjans de comunicació de titularitat pública i privada, així com els que treballen en la seva impressió o distribució.
  • BANCA. Empleats de serveis financers, inclosos els d'assegurances.
  • VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.
  • PRESTACIONS PÚBLIQUES. Els que prestin serveis en activitats essencials per a la gestió de les prestacions públiques, subsidis i ajudes legal i reglamentàriament establertes.
  • ASSESSORAMENT EMPRESARIAL. Empleats que prestin serveis en gestories, assessories, despatxos professionals, serveis aliens i propis de prevenció de riscos i, en general, aquelles dedicades a l'activitat d'assessorament empresarial i sociolaboral.
  • NETEJA. Només les que operin en una empresa de servei essencial. 
Aquells empleats que ja es trobin prestant serveis a distància, excepte pacte en contra, seguiran teletreballant.

Vols veure el llistat amb el CNAE dels serveis que es consideren essencials per a veure si la teva activitat està inclosa? Fes clic al botó i consulta de la pàgina 9 a la 13.