Aprovat el segon tram d'avals ICO

​El Consell de Ministres va aprovar divendres passat 10 d'abril un acord pel qual s'activa el segon tram de la Línia d'Avals per a empreses i autònoms que, per import de 100.000 milions d'euros, va acordar el Govern el passat 17 de març.

Característiques i objectiu del segon tram d'avals
El nou tram, de 20.000 milions d'euros, iguala en import a l'anterior. El 100% dels fons es destinen a avalar operacions de pimes i autònoms, per considerar que són els agents de l'activitat econòmica que més requereixen d'aquest suport davant la situació de crisi generada pel COVID-19.

Aquest segon tram d'avals es realitza abans del consum total del primer amb l'objectiu de cobrir totes les possibles operacions en cartera i permetre que entitats que estan prop d'esgotar el contingent que tenien assignat en el primer tram per a pimes i autònoms puguin continuar fent fluir el crèdit cap als seus clients.

D'aquesta manera, es pretén garantir les necessitats de liquiditat de les empreses amb l'objectiu de preservar la seva activitat i el manteniment de l'ocupació.

Segons la informació que les entitats financeres han registrat davant l'ICO després de l'activació del primer tram de la línia d'avals, s'haurien dut a terme més de 44.000 operacions de finançament, per un import avalat de 3.533 milions d'euros, la qual cosa hauria permès la concessió de més de 4.550 milions d'euros de finançament.

Beneficiaris i condicions
Amb la finalitat de garantir que pimes i autònoms siguin els beneficiaris reals dels avals, la norma publicada el dissabte 11 d'abril en el BOE reforça i precisa les previsions de l'anterior. S'estableix explícitament que el preu dels crèdits per als clients que es beneficiïn de l'aval haurà de ser inferior al dels préstecs i altres operacions per a la mateixa tipologia de client que no comptessin amb l'aval. Així mateix, s'inclou la prohibició que les entitats comercialitzin altres productes o serveis o condicionin la concessió del préstec avalat a la seva contractació.

En paraules de la ministra portaveu del Govern les entitats de crèdit hauran de traslladar "obligatòriament" unes condicions d'avals als clients en forma de menors tipus d'interès, un major termini de devolució o la introducció de períodes de carència.

Com es distribuiran?
Un total de 86 entitats financeres han subscrit ja els corresponents acords de col·laboració i poden, per tant, distribuir el finançament amb aval de l'Estat als clients que la necessitin. Segons el Ministeri d'Assumptes Econòmics, "l’àmplia" cobertura i implantació territorial de les entitats de crèdit, caixes rurals, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments garanteixen la distribució dels avals entre les empreses i autònoms "de tots els sectors d'activitat i de qualsevol lloc del país".

Recordatori
El passat 31 de març la CNMC va anunciar el llançament d'una bústia (covid.competencia@cnmc.es) per a centralitzar totes les denúncies i consultes relacionades amb l'aplicació de les normes de competència en el context del COVID-19.

Es tracta d'un canal específic perquè ciutadans i empreses realitzin qualsevol denúncia per conductes anticompetitives en el context actual de la pandèmia com, per exemple, abusos de posicions dominants mitjançant preus excessius; acords anticompetitius entre operadors; o conductes deslleials consistents en enganys massius en béns i serveis afectats per la crisi sanitària.