Declaració de renda 2019

Bon dia, 
Aquest any, la campanya de renda serà una mica especial, per tal de protegir-vos a vosaltres i a nosaltres, la nostra oficina segueix tancada al públic, pel que no podem fer les rendes presencialment com hem estat fent tots aquests anys.
Així doncs, aquest any necessitarem que ens enviïs la documentació al següent e-mail RENDA@JORESP.CAT, i si creus que és necessari tenir una xerrada, cap problema, podem programar una videoconferència.
Per qualsevol dubte pots trucar-nos al 93 752 35 56 o 717 79 97 14

El període de renda l'iniciarem aquest 4 de maig fins el 30 de juny

Recorda, ho fem per tu i per nosaltres, en hem de cuidar!

Aquesta és la documentació que ens cal:

Dades personals
 • Fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar amb dret a deducció
 • Declaració de la Renda 2018 (Si no l'hem realitzat a Joresp)
Rendiments de treball
 • Certificat de percepcions facilitat per la teva empresa.
 • Certificat de pensions (jubilació, viudetat, orfandat); prestació per atur i altres prestacions anàlogues.
 • Justificants de les quotes abonades a sindicats
Capital mobiliari
 • Certificats de comptes corrents, d'estalvi, a la vista, imposicions a termini.
 • Certificats d'accions, valors, bons, deute públic, fons d'inversió, etc.
 • Certificats d'hipoteques, crèdits bancaris.
 • Certificats valoració de la teva participació, dividends i resta d'informació habitual.
Capital immobiliari (Altres immobles)
 • Rebut de contribució (I.B.I).
 • Justificants d'ingressos/despeses.
 • Certificats de retencions de lloguers.
 • Dni arrendatari
Activitats empresarials o professionals
 • Resum anual d’IVA del 2019.
 • Pagament a compte: models 130-131 dels 4 trimestres del 2019.
 • Llibre d'ingressos, despeses i béns d'inversió.
 • Índex aplicats als mòduls
Guanys i pèrdues patrimonials
 • Escriptures de Compra i de Venda d'immobles, títols de compra i de venda d'accions o altra documentació anàloga que faciliti tota la informació sobre les dades de la compravenda.
 • Subvencions rebudes (tipus pla PIVE i ajudes del lloguer).
Altres dades
 • Certificat d'aportacions a plans de pensions.
 • Import pensions compensatòries, anualitats per aliments pagades i cobrades.
 • Deduccions. Comprovants de les inversions, despeses o donacions en:
 • Lloguer d'habitatge. Cal DNI del propietari, Referència Cadastral i data de Contracte
 • Adquisició d'habitatge/ compte habitatge
 • Donacions a determinades entitats
 • Comptes estalvi-empresa
 • Número del carnet de família nombrosa
 • Certificat de la guarderia
No oblidis apuntar i comentar qualsevol inversió, creació de feina o circumstància especial que concorri en la teva unitat familiar.